Senior School Cabinet

Senior Section Cabinet 2018 - 2019


 • Braj Mohan Singh
  School Captain

 • Yash Sharma
  School Vice-Captain
Blue House

 • Arin Raikwar
  Captain

 • Shristi Sachan
  Vice-Captain

Green House

 • Shivanshu Singh Rawat
  Captain

 • Priyansh Gupta
  Vice-Captain

Red House

 • Paras Kadela
  Captain

 • Priyanshi Gautam
  Vice-Captain

Yellow House

 • Shanshank Deep Yadav
  Captain

 • Niti Goswami
  Vice-Captain

Sports

 • Anurag Yadav
  Captain

 • Shiksha Diwedi
  Captain

 • Satyam Kumar Ahirwar
  Vice-Captain

 • Shristi Singh
  Vice-Captain


Senior Section Cabinet 2017 - 2018


 • DEVESH GUPTA
  School Captain

 • VIJAY SINGH
  School Vice-Captain
Blue House

 • AANCHAL YADAV
  Captain

 • ARIN RAIKWAR
  Vice-Captain

Green House

 • ABHAY PRATAP SINGH PARIHAR
  Captain

 • SHIVANSHU SINGH RAWAT
  Vice-Captain

Red House

 • YASH SHARMA
  Captain

 • ALI FAIZ KHAN
  Vice-Captain

Yellow House

 • RITIK KUMAR
  Captain

 • KUNAL GUPTA
  Vice-Captain

Sports

 • SHWETA CHAUHAN
  Captain

 • SAHIL PARVEZ
  Captain

 • SOPHIA GEORGE
  Vice-Captain

 • ANURAG YADAV
  Vice-Captain


Senior Section Cabinet 2016 - 2017


 • CHANDRA VEER SINGH
  School Captain

 • DEVESH GUPTA
  School Vice-Captain
Blue House

 • POORVI TIWARI
  Captain

 • SHUBHI VARSHNEY
  Vice-Captain

Green House

 • ARPITA KUMAR
  Captain

 • ABHAY PRATAP SINGH
  Vice-Captain

Red House

 • VIJAY SINGH
  Captain

 • YASH SHARMA
  Vice-Captain

Yellow House

 • SANSKAR GAHOI
  Captain

 • VIDHI KULSHRESHTHA
  Vice-Captain

Sports

 • Sandhya Yadav
  Captain

 • Suyash Sachan
  Captain

 • Sahil Parvez
  Vice-Captain

 • Shweta Chauhan
  Vice-Captain
2016 © Copyright stxavierjhansi.com. All Rights Reserved
Designed & Maintained by: Infiom Solution Ltd.