Toppers-X
Toppers 2019-2020

 • Rahul Yadav
  (94.17)

 • Shweta Yadav
  (94.00)

 • Aman Yadav
  (93.33)

 • Saransh Shivhare
  (92.33)

 • Shristi Singh Kushwaha
  (90.83)

 • Dhurv Kumar Yadav
  (90.67)

 • Bhoomi Sahu
  (90.50)

 • Kuldeep Chaturvedi
  (90.33)
Toppers 2018-2019

 • Shivanshu Singh Rawat
  (95.2%)

 • Kunal Gupta
  (93.0%)

 • Aditya Kushwaha
  (92.6%)

 • Mayank Doholiya
  (92.6%)

 • Deepak Jain
  (92.4)
Toppers 2017-2018

 • Shweta Chauhan
  (96.5%)

 • Aanchal Yadav
  (94.83%)

 • Priya Rathore
  (93.67%)

 • Shashwat Vashishth
  (90.33%)

 • Abhay Pratap
  (90.17%)

 • Sahil Parvez
  (90.17%)
Toppers 2016-2017

 • Sweta Bhadra
  (95.5%)

 • Rashmi Singh
  (95.33%)

 • Sanskar Gahoi
  (94.66%)

 • Parth Pandey
  (93.8%)

 • Krati Nayak
  (93.16%)

 • Ansh Shivhare
  (92.66%)

 • Aniket Kumar
  (91.5%)

 • Deepanshu Gupta
  (91%)

 • Parth Sethia
  (90.76%)

 • Anoop Santosh
  (90.5%)

 • Suyash Sachan
  (90%)
Toppers 2015-2016

 • Divyesh Panday
  (95.5%)

 • Deepansh Gupta
  (92.5%)

 • Vivek Sahu
  (92.33%)

 • Akash Kumar
  (92.17%)

 • Harmanpreet Kaur
  (91.83%)
2016 © Copyright stxavierjhansi.com. All Rights Reserved
Designed & Maintained by: Infiom Solution Ltd.